Sprogkernen - sprog i centrum

Sprogkernen har til formål at få sat mere fokus på sprog på gymnasieniveau.

Læs mere om os

Har du lyst til at følge os på Facebook og stille spørgsmål? Så tryk på knappen herunder!

Facebook

Hermed rapporten for sprogkernen II om anvendelse af IKT i undervisningen for fremmedsprog i gymnasiet. Rapporten tager udgangspunkt i de anbefalinger som sprogkernen I fremkommer med og fokuserer særligt på I...

Læs mere

05dec

Nyheder

Roundtable afholdt

Sprogkernen II's roundtable blev afholdt med 30 deltagere den 22. november. Formålet var dels videndeling om projektets implementeringer af IKT-tiltag, dels diskussion mellem forskere, undervisere og elever om...

Læs mere