Workshops

Det fremadrettede arbejde med Sprogkernen og kommende generationerssproglige og kulturelle handlingskompetencerer nu ved at falde på plads. I den forbindelse henvender vi os konkret til jer for at høre, om I har lyst til og mulighed for at deltage i to workshops hhv. i september og oktober 2011 og være med i en afsluttende konference i november.

 

De to workshops fokuserer på (1) at indkredse hvad sproglig og kulturel handlingskompetence vil sige og (2) identificere didaktiske veje til at udvikle gymnasieelevers evne til i højere grad at italesætte fremmedsprogsfagene som interkulturel handlingskompetence og dermed som karrierebefordrende.

 

De to workshops har deltagere fra gymnasier med interesse for tiltaget og universitære partnere, som indgår i en national fremmedsproglig satsning, og fra de gymnasier, som indgår i en empirisk undersøgelse.

 

I perioden mellem den anden workshop og konferencen afprøves de besluttede tiltag i gymnasiemiljøerne, således at de kan præsenteres og diskuteres ved konferencen i slutningen af november 2011. Konferencen er således tænkt som deltageraktiv, hvor oplæg, erfaringer m.m. diskuteres og tilpasses yderligere.

 

UFOgroup, som også stod bag Sprogkernen, vil være facilitatorer på processen, deltage i den konkrete implementering med sparring og følgeforskning på implementeringsforsøgene og være initiatorer på den faglige dialog med både elever og lærere. Gruppen vil undervejs gennemføre en række opfølgende interviews og samtaler for at indsamle data til belysning af den oplevede (nye) virkelighed.

 

På vegne af Sprogkernen inviterer vi således til

 

  • Workshop I: fredag den 2. september kl. 12.30 til 15.30

 

  • Workshop II: onsdag den 5. oktober kl. 12.30 til 15.30

 

  • Konference: tirsdag den 22. november kl. 09.00 til 15.30

 

I må meget gerne melde tilbage snarest muligt, og inden den 22. august om I er interesserede og har mulighed for at være med i hele processen eller dele af den.

KLIK HER FOR TILMELDING