Roundtable

Sprogkernen afholder roundtable om erfaringerne og de første resultater af implementeringen af 4 IKT-tiltag. Fokus er på elevmotivation og succeskriterier i forhold til elevernes erhvervelse af sproglig og interkulturel handlingskompetence. 

Der vil være oplæg og diskussion mellem elever, lærere og forskere. Programmet er

Program Roundtable - Sprogkernen II, 22. November

 

 

Program - Roundtable - Sprogkernen 22.11 2011

11.00 - 11.10

Velkomst

Institutleder Alex Klinge, ISV, CBS

11.10  - 12.00

Præsentationer af  3 af Sprogkernen II's delprojekter

Repræsentanter for de deltagende gymnasier

12.00 - 13.00

Frokost

 

13.00 - 13.30

Oplæg om foreløbige resultater af undersøgelserne

UFOgroup

13.30 - 14.15

Diskussion af indlæggene og idegenerering

Alle - gruppevis

14.15 - 14.45

Kaffe

 

14.45 - 15.20

Videre diskussion

Alle - plenum

15.20

Afslutning

Lektor Margrethe Mondahl