Roundtable afholdt

Sprogkernen II's roundtable blev afholdt med 30 deltagere den 22. november. Formålet var dels videndeling om projektets implementeringer af IKT-tiltag, dels diskussion mellem forskere, undervisere og elever om motivation og IKT. Dagens oplæg kan ses under Sprogkernen II.