Sprogkernen II - fokus på IKT og motivation

Sprogkernen I's anbefalinger testes i efteråret 2011 i et projekt som implementerer især to af Sprogkernens anbefalinger: anvendelse af IKT og motivation og handlingskompetencebegrebet er i fokus i arbejdet som finder sted i et tæt samarbejde med 4 gymnasier: Rødovre Gymnasium, Frederiksberg GYmnasium, Greve Gymnasium og Fredericia Gymnasium.

Arbejdet ledes af UFOgroup fra Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi, CBS. Se også Sprogkernens Facebookside for flere informationer.

Læs mere